Pop in and see us...

Luton
152 Marsh Road, Leagrave Luton, Bedfordshire LU3 2QL
T: 01582 345644 Fax: 0843 216 1800

Opening Hours

Mon-Fri 0930 to 1730
Sat 1000 to 1400 (Viewings Available 0900 to 2000 by Appointment)

Luton

Belvoir Luton oferuje wszechstronny serwis wynajmu nieruchomo?ci.

Oferujemy naszym klientom wysoki stenderd dornow w dobrych dzielnicach Luton.

Imi?:
Telefon kontaktowy:
Czy masz ponad 21 lat?
Ile osób doros?ych (powy?ej 18 r.?.) b?dzie mieszka?o w wynajmowanym domu?
Czy jeste? zatrudniony na czas nieokre?lony w pe?nym wymiarze godzin?
Czy pobierasz zasi?ki?
Ile sypialni?
Mieszkanie czy dom?
Umeblowany czy nieumeblowany?
Preferowane dzielnice Milton Keynes:
Maksymalna kwota czynszu miesi?cznie:
Dzieci ?
Zwierz?ta?
Czy palisz? (inni pal?cy mieszka?cy?)
Kiedy chcesz si? wprowadzi? (data)?
Jak si? o nas dowiedzia?e??


Dzi?ki Twoim odpowiedziom na powy?sze pytania b?dziemy w stanie przes?a? Ci list? potencjalnych nieruchomo?ci.
Agencja “Belvoir” nie mo?e akceptowa? aplikacji (poda?) od osób otrzymuj?cych zasi?ki.
Oferujemy obs?ug? w j?zyku polskim dla naszych potencjalnych klientów.
Je?li jeste? zainteresowany nasz? ofert? – prosimy o kontakt.

Email a Friend

Please check you have entered all details correctly